Collectie: Coaching

Scroll naar beneden voor de lessen.

Waarom coaching? 
Tijdens mijn opleiding heb ik zelf een coach gehad (floral designer, Anton van Duijn). Hij heeft mij ontzettend uitgedaagd en mede door hem heb ik veel geleerd. Zodra ik vast liep en er even niet uitkwam, stelde hij de juiste vragen. Hij was er voor me en hierdoor kon ik alle ruimte opzoeken voor de groei die ik wilde maken. Dit gevoel gun ik iedere gemotiveerde floral designer! Je hoeft het namelijk niet alleen te doen.

Soms loop je nou eenmaal vast, weet je even niet elke kant je op wil. Of er zijn simpelweg gewoon te veel opties en mogelijkheden. Je docent begrijpt je niet helemaal, je bent eigenwijs (herkenbaar).... Of wil je tegen de stroom in zwemmen?
Doen! 

Wie ben ik? 
Een enthousiaste floral designer met oog voor detail.

Vanuit mijn atelier in de Velserbroek maak ik bloemwerk voor elke gelegenheid. Bruiloft / evenement / branding / uitvaart / babyshower / private dining, maar ook stijlvolle wekelijkse bloemen voor interieur/ kantoor.

Ik geloof in ambacht, duurzaamheid, een eerlijk en vers product, creativiteit en ambitie!

Op dit moment ben ik 36 jaar en toen ik startte als bloemist was ik 14 jaar. Dat zijn heel wat jaren ervaring.... Door de jaren heen heb ik bij veel verschillende bedrijven gewerkt en stage gelopen, elk segment is voorbij gekomen. Bij sommige bedrijven werkte ik 6 maanden (vanwege een wereldreis) en bij andere bijna 10 jaar. In 2018 ben ik begonnen met mijn bedrijf: 'Bylindawagner'. Vanaf dat moment ben ik begonnen met freelancen,  naast mijn baan in de bloemenwinkel (KlavertjeVijf in Haarlem). Sinds 2021 werk ik full time binnen mijn bedrijf. Het is fantastisch, hard werken en spannend. Ik voel me elke dag uitgedaagd, maar ook eenzaam en creatief. 
Ik zou niets anders willen. Deze manier van leven geeft me alle ruimte om te groeien en dat heb ik nodig om te kunnen genieten van mijn gezin en mijn vrijheid. 

Weer terug naar het mooie aanbod, coaching:

Voor wie is de coaching 
✔ je bent gemotiveerd

✔ je bent een beginner of gevorderde bloemist
✔ je houdt van een uitdaging
✔ je hebt behoefte aan tips, een kritische blik of extra vragen die je verder helpen
✔ je wil in contact komen met iemand met een groot netwerk (floral designer & freelancers)

Coaching met opleiding
✔ richting geven aan je groeiproces 
✔ opdrachten doornemen en vertalen naar bloemwerk
✔ de juiste vragen stellen
✔ extra opdrachten & verdieping
✔ een specifiek element oefenen in de praktijk (mijn atelier Velserbroek)
✔ helpen bij het inkopen, eventueel onder mijn naam. Tips & tricks.

Coaching autodidact & leren in de praktijk
✔ praktijk opdrachten maken die je thuis uitvoert
✔ samen jouw gemaakte bloemwerk doornemen
✔ een specifiek element oefenen in de praktijk (mijn atelier Velserbroek)
✔ advies rondom het inkopen & samen naar de veiling/ groothandel

Hieronder zie je de coaching pakketten met de bijbehorende prijzen. 
Laat je verrassen! Ik heb er zin in, jij ook?

Meer informatie 
Laten we een kop koffie drinken en in contact komen. 
Ik hoor graag je wensen en kan je uitleggen wat de mogelijkheden zijn. 

Stuur je me een bericht? 
Dat kan via whatsapp, e-mail of het contactformulier. 

___________________________________________________________________________________

English

Why coaching?
During my training I had a coach myself (floral designer, Anton van Duijn). He challenged me enormously and I learned a lot partly because of him. As soon as I got stuck and couldn't figure it out, he asked the right questions. He was there for me and this allowed me to find all the space for the growth I wanted to make. I wish this feeling for every motivated floral designer! You don't have to do it alone.

Sometimes you just get stuck and you don't know which way you want to go. Or there are simply too many options and possibilities. Your teacher does not fully understand you, you are stubborn (recognizable).... Or do you want to swim against the current?
Doing!

Who am I?
An enthusiastic floral designer with an eye for detail.

From my studio in Velserbroek I make flower arrangements for every occasion. Wedding / event / branding / funeral / baby shower / private dining, but also stylish weekly flowers for interior / office.
I believe in craftsmanship, sustainability, an honest and fresh product, creativity and ambition!

I am currently 36 years old and when I started as a florist I was 14 years old. That's a lot of years of experience.... Over the years I have worked and interned at many different companies, every segment has been covered. I worked at some companies for 6 months (because of a world trip) and at others for almost 10 years. In 2018 I started my company: 'Bylindawagner'. From that moment on I started freelancing, in addition to my job in the flower shop (KlavertjeVijf in Haarlem). I have been working full time within my company since 2021. It's fantastic, hard work and exciting. I feel challenged every day, but also lonely and creative.
I wouldn't want anything else. This way of life gives me plenty of room to grow and I need that to enjoy my family and my freedom.

Back to the great offer, coaching:

Who is the coaching for?
✔ you are motivated
✔ you are a beginner or advanced florist
✔ you like a challenge
✔ you need tips, a critical eye or extra questions that will help you further
✔ you want to get in touch with someone with a large network (floral designer & freelancers)

Coaching with training
✔ give direction to your growth process
✔ Review assignments and translate them into flower arrangements
✔ ask the right questions
✔ extra assignments & in-depth knowledge
✔ practice a specific element in practice (my studio Velserbroek)
✔ help with purchasing, possibly under my name. Tips & tricks.

Self-taught coaching & learning in practice
✔ Create practical assignments that you complete at home
✔ Go through your flower arrangements together
✔ practice a specific element in practice (my studio Velserbroek)
✔ advice on purchasing & going to the auction/wholesale together

Below you can see the coaching packages with the associated prices.
Be surprised! I'm looking forward to it, are you too?

More information
Let's have a cup of coffee and get in touch.
I would like to hear your wishes and explain to you what the options are.

Will you message me?
This can be done via WhatsApp, email or the contact form.