Collectie: Course

Heb je behoefte aan verdieping binnen het vak? Bekijk dan deze pagina met mijn huidig aanbod aan cursussen. Er zijn cursussen voor beginners en gevorderde, zo kan je leren in het tempo en niveau dat bij jou past. 

Wat kan ik verwachten?
 Sfeer 
 Exclusieve producten afgestemd op het seizoen
 Persoonlijke aandacht 
 Professioneel advies

Welke type Cursussen bied je aan?
✔ Groepslessen voor beginners & gespecialiseerd bloemwerk 
✔ Seminars van bekende en/ of inspirerende floral designers
✔ Online lessen na inschrijving (coming up)

Elke seizoen
1: jan, feb, maart
2: april, mei, juni
3: juli, augustus, september
4: oktober, november, december
Komt het nieuwe aanbod voor het volgende seizoen online te staan. Meer informatie deel ik via Instagram . 

Sfeerbeelden
Voor meer sfeerbeelden verwijs ik je graag door naar mijn website. 
https://bylindawagner.com/

Locatie 1 @atelier
Deze les wordt gegeven in mijn atelier in de Velserbroek.
Het is een kleine en knusse ruimte op een boerderij. Er is verwarming en zicht op de natuur en tuin. Laat me je meenemen naar deze rustige plek, vlakbij de randstad. 
Ga er heel even uit en geniet van bloemen & creativiteit. Je kan voor de deur (gratis) parkeren.
Adres: 
Hillegondswegje 3 
1991 AE Velserbroek

Hoe groot is de groep @atelier?
Alle lessen die gegeven worden in mijn atelier zijn voor maximaal 3 deelnemers. 
Door de kleine groepen kan ik jullie veel 1:1 begeleiding geven en kunnen we optimaal genieten, leren en ervaren. De les gaat door vanaf 2 aanmeldingen. Kom je samen met een collega, vriendin of moeder? 

Locatie 2 @studio Violaine Chapallaz (bekijk hier haar website)
Prachtige grote ruimte die Violaine gebruikt voor haar fotografie. Het ligt verscholen in een woonwijk en dat is wat het zo speciaal maakt. Boek een les op deze locatie en ik weet zeker dat je creativiteit zal groeien. Er is vrijheid, rust en ruimte. 
Laat mij je meenemen in de wereld van floral design. We gaan installaties bouwen, styling toepassen en aan het einde van de les wordt het design gefotografeerd. Je krijgt de foto's via de email toegestuurd en deze kan je perfect gebruiken voor jouw marketing, branding of portfolio. 

Hoe groot is de groep @studio Haarlem?
De groep zal niet groter zijn dan 8 personen. Het design dat we gaan maken pas ik aan, aan de aanmeldingen. Er is altijd voldoende ruimte om te leren en elke groep zal een eigen dynamiek meebrengen. Jullie leren van mij, maar ook van elkaar. 

Meer informatie
Twijfel je nog of die ene cursus geschikt is voor jou? Laten we dan bellen. 
Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een passende les is waarbij je waardevolle informatie kan verzamelen. Deze kan je makkelijk toepassen binnen je eigen bedrijf of geef je creativiteit een boost.

Vul het contact formulier in en ontvang meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief (1x in de 3 maanden)

------------------------------------------------------------------------------------------------

English

Do you need more depth within the profession? Then view this page with my current range of courses. There are courses for beginners and advanced, so you can learn at the pace and level that suits you.

What can I expect?
✔ Atmosphere
✔ Exclusive products tailored to the season
✔ Personal attention
✔ Professional advice

What type of Courses do you offer?
✔ Group lessons for beginners & specialized flower arrangements
✔ Seminars from well-known and/or inspiring floral designers
✔ Online lessons after registration (coming up)

Every season
1: Jan, Feb, Mar
2: April, May, June
3: July, August, September
4: October, November, December
The new offer for the next season will be online. I will share more information via Instagram.

Atmospheric images
For more atmospheric images, I would like to refer you to my website.
https://bylindawagner.com/

Location 1 @atelier
This lesson is given in my studio in Velserbroek.
It is a small and cozy space on a farm. There is heating and a view of nature and the garden. Let me take you to this quiet place, near the Randstad.
Get out for a while and enjoy flowers & creativity. You can park in front of the door (free).
Address:
Hillegondswegje 3
1991 AE Velserbroek

How big is the group @atelier?
All lessons given in my studio are for a maximum of 4 participants.
Because of the small groups I can give you a lot of 1:1 guidance and we can enjoy, learn and experience optimally. The class will continue from 2 registrations. Are you coming together with a colleague, friend or mother?

Location 2 @studio Violaine Chapallaz (view her website here)
Beautiful large space that Violaine uses for her photography. It is hidden in a residential area and that is what makes it so special. Book a class at this location and I'm sure your creativity will grow. There is freedom, peace and space.
Let me take you into the world of floral design. We will build installations, apply styling and at the end of the lesson the design will be photographed. You will receive the photos via email and you can use them perfectly for your marketing, branding or portfolio.

How big is the group @studio?
The group will not exceed 8 people. I will adapt the design we are going to make to the registrations. There is always plenty of room to learn and each group will bring its own dynamics. You learn from me, but also from each other.

More information
Are you still unsure whether that one course is suitable for you? Then let's call.
I am convinced that there is a suitable lesson for everyone where you can collect valuable information. You can easily apply this within your own company or give your creativity a boost.

Complete the contact form and receive more information and subscribe to the newsletter (1x every 3 months)